Vizyon - Misyon

VİZYONUMUZ “Bilimsel İlkelere Uygun Eğitim ve Araştırma Birimi Olmak

“Genetik ve Biyomühendislik” Bölümü olarak, genç ve dinamik akademik kadromuz ile modern araştırma olanaklarını kullanarak hem ulusal hem de uluslararası düzeyde üstün nitelikli bilimsel araştırmalar yapmayı ve bilimsel ilkelere uygun bir eğitim ve araştırma birimi olmayı hedeflemekteyiz.

MİSYONUMUZ “Yenilikçi Bilim İnsanları Yetiştirmek

Hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş, etik ilkelere duyarlı, sosyal sorumluluk bilinci yüksek, toplumsal ihtiyaçlara çözümler üretmeyi hedefleyen, araştırma ve geliştirmeye önem veren yenilikçi bilim insanları yetiştirmek. Bununla birlikte, yeni bakış açıları, kavramları ve teknolojileri üretebilen, bilgiye ulaşmayı ve bilgiyi faydalı biçimde kullanmayı bilen, endüstri ve kamuda lider pozisyonlara yükselecek biyomühendisleri yetiştirmek ve multidisiplinler araştırmalar ile bilime katkıda bulunmak.