Eğitim Amaçları

Genetik ve Biyomühendislik bölümü, yaşam bilimlerinin en önemli alt dallarından birisi olan genetiğin, temel mühendislik ve malzeme birimleri ile birleştirilmesiyle modern biyolojinin mekanizmalarını aydınlatmayı amaçlayan Moleküler Biyoloji, Biyoteknoloji, Biyoinformatik, Biyomedikal Mühendisliği ve Doku Mühendisliği gibi çalışma alanlarına sahip olan multidisipliner bir bölümdür.

Önümüzdeki yıllarda mühendislik, biyolojik ve tıbbi bilimlerin birleşiminden ortaya çıkan gelişmiş tanı ve ileri tedavi teknolojilerinin, kişiye özgü ilaç tasarımlarının, genomik tedavilerin, yapay doku ve organlar gibi ileri atılımların; insanların daha uzun, daha sağlıklı ve daha efektif bir yaşam sürmesine yardımcı olması beklenmektedir. Dünyadaki bu gelişmelere paralel olarak Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü, tıp ve biyolojiyi mühendislik bakış açısıyla kucaklayan ve mühendislik ilkelerini tıbbi sorunlara ve biyolojik sistemlere uygulayan eğitim ve araştırma programlarını içeren bir bölüm olmayı hedeflemektedir. Üniversitemizin sunduğu işbirlikçi ve bütünleşik çevre, geleceğin Biyomühendislerine ve öğretim üyelerine multidisipliner ders programı ile araştırma ve ileri teknoloji olanakları sunacaktır.

Bölümün temel amacı; matematik, fizik ve kimya gibi temel bilimlerde sağlam bir altyapıya sahip, temel biyomühendislik, moleküler biyoloji ve genetik bilimlerinin konularına hakim ve bunların çeşitli alt dallarında teorik ve uygulamalı bilgilerle donatılmış, toplumsal ihtiyaçlara çözümler üretmeyi hedefleyen, biyolojik olayları mühendislik perspektifinden değerlendirebilen, araştırma ve geliştirmeye önem veren ve hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş yüksek donanımlı, problem çözme kabiliyeti yüksek ve sorumluluk üstlenebilen ve biyolojik olayları mühendislik perspektifinden değerlendirebilen biyomühendisler yetiştirmektir.

Çalışma Alanları

Genetik ve Biyomühendislik Bölümü;

 • Genetik Mühendisliği,
 • Biyoproses Mühendisliği,
 • Biyoteknoloji,
 • Biyoinformatik,
 • Biyomedikal mühendisliği, 
 • Doku Mühendisliği,
 • Kanser Moleküler Biyolojisi,
 • Moleküler Evrim,
 • Hücre Kültürü,
 • Kök Hücre,
 • Biyonanoteknoloji,

gibi çok çeşitli çalışma alanlarına sahiptir.

İş Olanakları

Genetik ve Biyomühendislik programından mezun olan öğrencilere “Biyomühendis” unvanı verilir.

 

 • Yurt içinde ve yurt dışındaki üniversitelerde akademisyen olarak,
 • Hastanelerde, kliniklerde, genetik tanı ve tedavi merkezlerinde,
 • Gıda ve tarım sektörlerinde,
 • Biyoloji ve tıp birimlerinin faaliyet gösterdiği sanayi alanlarında,
 • Biyoteknolojik çalışmalar yapan kurum ve kuruluşlarda (aşı, hammadde ve ilaç gibi ürünlerin üretiminin ve kalite kontrolünün yapılmasında),

çalışabilirler.

Yakın gelecekte, gelişen teknoloji ile birlikte biyomühendislere duyulan ihtiyacın daha da artmasıyla birçok farklı alanda iş imkanı ortaya çıkacaktır.